Integritetspolicy för CarBuddii A/S

Tack för ditt intresse för CarBuddii.

I denna integritetspolicy beskriver vi hur CarBuddii A/S, CVR-nr: 37510750, Marselisborg Havnevej 38, 2, Danmark i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter om de personer som upprättas som användare av CarBuddii-systemet (”Användarna”).

Som användare av CarBuddii-systemet godkänner du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Behandling av dina personuppgifter är bl.a. nödvändigt för att CarBuddii-systemets ska kunna fungera, samt för att vi ska kunna kommunicera med dig och skicka nyhetsbrev (om du har samtyckt till detta).

Vi är mycket angelägna om att skydda våra användares personuppgifter och behandlar dem alltid i överensstämmelse med de villkor som fastställs i denna integritetspolicy samt gällande dataskyddslagstiftning.

1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in följande personuppgifter om användare:
– Namn
– Telefonnummer
– E-postadress
– Yrke
– Arbetsplats
– IP-adress

Utöver detta samlar vi även in uppgifter om användarnas användning av CarBuddii-systemet, däribland CarBuddii-applikationen och det tillhörande administrationsverktyget.

2. Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter om användarna i syfte att uppfylla avtalet om användning av CarBuddii-systemet, se dataskyddsförordningen 6.1 b, däribland för fakturering och för att ska kunna administrera användarkontot och kommunicera med användarna om CarBuddii-systemet.

Utöver detta behandlas även personuppgifter om användarnas användning av CarBuddii-systemet för att vi ska kunna fullfölja vårt berättigade intresse för att förbättra våra produkter och tjänster. Användarnas personuppgifter kan även, för samma ändamål, användas för att genomföra kundnöjdhetsundersökningar och liknande, se dataskyddsförordningen 6.1 f.

Om användaren i samband med upprättande av ett abonnemang hos CarBuddii har gett sitt samtycke till detta, se dataskyddsförordningen 6.1 a, kan vi dessutom behandla vissa personuppgifter för att använda för direkt marknadsföring, däribland t.ex. för att skicka nyhetsbrev och särskilda erbjudanden. En användare kan närs om helst återkalla sitt samtycke genom att kontakt oss på CarBuddii A/S, CVR-nr. 37510750, Marselisborg Havnevej 38, 2, 8000 Aarhus C, Danmark, via e-post till info@carbuddii.com eller genom att klicka på en länk för avanmälan i de elektroniska marknadsföringsmeddelanden vi skickar ut.

3. Mottagare av personuppgifter

Vi kan dela de uppgifter som vi har registrerat om användarna med våra tjänsteleverantörer, däribland leverantörer av IT- och molntjänster.

4. Lagring och radering

Användarnas personuppgifter raderas när vi inte längre har behov av att behandla dem för att uppfylla ett eller flera av ovan nämnda ändamål såvida vi inte har en skyldighet att fortsätta att lagra dem enligt gällande lagstiftning.

Redovisningsuppgifter kommer därför att lagras i 7 år fram till att det räkenskapsår som materialet omfattas av tar slut för att uppfylla kraven i bokföringslagen, 7 kap. 2 §.

Personuppgifter som behandlas för direkt marknadsföring i enlighet med ett eventuellt samtycke från en användare raderas om samtycket återkallas, eller när det har gått 1 år sedan vi senast kommunicerade med den berörda användaren.

Övriga personuppgifter som samlas in raderas omedelbart efter att avtalet om användning av CarBuddii-systemet upphör. Dock lagras uppgifter som hänvisar till vårt ingående och uppfyllande av avtalet i 3 år efter avtalets upphörande med hänsyn till behandling av eventuella anspråk, se preskriptionslagen 2 §, 2 st., eller fram till att sådana anspråksärenden är avslutade.

5. Rättigheter m.m.

Användaren har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har samlat in om honom/henne och behandlar, samt begära att vi raderar dem. Han/hon har även rätt att invända mot insamlingen och fortsatt behandling av deras personuppgifter. Utöver detta har de även rätt att få behandlingen av sina personuppgifter korrigerad eller begränsad samt få en kopia av sina uppgifter som antingen skickas till dem eller en tredje part.

Var dock uppmärksam på att vi i vissa fall kan ha rätt att avvisa en sådan begäran om information, korrigering, invändningar eller överföring av användares uppgifter till en tredje part och/eller radering om vi har lagstadgade, objektiva och sakliga skäl till detta. Användaren får dock alltid ett svar från om detta samt en motivering till avslag av hans/hennes begäran.

Önskar en användare göra ovan nämnda rättigheter gällande eller om en användare har andra frågor om vår behandling av hans/hennes personuppgifter kan de när som helst vända sig till oss på CarBuddii A/S, CVR-nr. 37510750, Marselisborg Havnevej 38, 2., 8000 Aarhus C, Danmark eller via e-post till info@carbuddii.com.

6. Klagomål

Du kan skicka ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till oss (se kontaktuppgifter i punkt 5 ovan) och/eller till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

__

Information about the consent to Albacross processing of personal data  

We obtain your consent to the processing of personal data on the behalf of Albacross Nordic AB (“Albacross”).

Information collected from cookies set in your device that qualify as personal data will be processed by Albacross, a company offering lead identification and ad targeting services with offices in Stockholm and Krakow. Please see below for full contact details. 

The purpose for the processing of the personal data is that it enables Albacross to improve a service rendered to us and our website (e.g “Lead Generation” service), by adding data to their database about companies. 

The data that is collected and used by Albacross to achieve this purpose is information about the IP-address from which you visited our website, and technical information that enables Albacross to tell apart different visitors from the same IP-address. Albacross stores the domain from form input  in order to correlate the IP-address with your employer. 

For the full information about our processing of personal information, please see our full Privacy Policy.

You may at any time withdraw your consent to this processing. Such withdrawal may be made either by contacting us, or by contacting Albacross directly. 

Albacross Nordic AB
Companyreg. no 556942-7338
Kungsgatan 26 
111 35 Stockholm, Sweden 
www.albacross.com – contact@albacross.com 

__