Persondatapolitik

for CarBuddii A/S

I denne persondatapolitik beskrives, hvordan CarBuddii A/S, CVR-nr. 37510750, Rosensgade 22, 2, som dataansvarlig behandler en række personoplysninger om de personer, der oprettes som brugere af CarBuddii-systemet (”brugerne”).

Du accepterer som bruger af CarBuddii-systemet, at dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med denne persondatapolitik. Behandling af dine personoplysninger er blandt andet nødvendig af hensyn til CarBuddii-systemets funktionalitet, samt for at vi kan kommunikere med dig og sende dig nyhedsbreve (hvis du har samtykket hertil).

Vi er meget opmærksomme på at beskytte brugernes personoplysninger og behandler dem altid i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er fastsat i denne persondatapolitik, og den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

 1. Indsamling af personoplysninger

Vi indsamler følgende personoplysninger om brugere:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Stillingsbetegnelse
 • Ansættelsessted
 • IP-adresse

Herudover indsamler vi oplysninger vedrørende brugernes anvendelse af CarBuddii-systemet, herunder CarBuddii-applikationen og det tilhørende administrationsværktøj.

 1. Formål og retsgrundlag

Vi behandler personoplysninger om brugerne, så vi kan opfylde aftalen om anvendelse af CarBuddii-systemet, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, herunder i relation til fakturering, samt for at vi kan administrere brugerkonti og kommunikere med brugerne vedrørende CarBuddii-systemet.

Herudover behandles personoplysninger om brugernes anvendelse af CarBuddii-systemet, for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og ydelser, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Brugernes personoplysninger kan til samme formål tillige blive anvendt i forbindelse med tilfredshedsundersøgelser og lignende, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Såfremt der i forbindelse med oprettelse af abonnement hos CarBuddii er givet samtykke hertil, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, kan vi desuden behandle visse af deres personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder eksempelvis til fremsendelse af nyhedsbreve og særlige tilbud. En brugers samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte os på CarBuddii A/S, CVR-nr. 37510750, Rosensgade 22, 2., 8000 Aarhus C, via e-mail til info@carbuddii.com, eller ved at klikke på et afmeldelseslink i de markedsføringsmeddelelser, vi udsender elektronisk.

 1. Modtagere af personoplysninger

Vi kan dele de oplysninger, som vi har registreret om brugerne, med vores serviceudbydere, herunder udbydere af IT- og cloud-services

 1. Opbevaring og sletning

Brugernes personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af ovennævnte formål, medmindre vi er forpligtet til fortsat at opbevare dem for at overholde gældende lovgivning.

Regnskabsmateriale vil således blive opbevaret i 5 år til udgangen af det regnskabsår som materialet vedrører, jf. bogføringslovens § 10, stk. 1.

Personoplysninger, der behandles til brug for direkte markedsføring i overensstemmelse med et eventuelt samtykke afgivet af en bruger, vil blive slettet, hvis samtykket tilbagekaldes, eller når der er forløbet 1 år, siden vi sidst har kommunikeret med den pågældende bruger.

De øvrige personoplysninger, der indsamles, vil blive slettet umiddelbart efter at aftalen om anvendelse af CarBuddii-systemet ophører, dog vil oplysninger, der relaterer sig til vores indgåelse og opfyldelse af aftalen, blive opbevaret i 3 år efter dens ophør af hensyn til behandlingen af eventuelle krav, jf. forældelseslovens § 3, eller indtil sådanne krav er blevet færdigbehandlet.

 1. Rettigheder mv.

Brugerne har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dem, samt anmode om sletning heraf. De har desuden ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af deres personlige oplysninger. Herudover har de ret til at få berigtiget eller begrænset behandlingen af deres personoplysninger, samt at få en kopi af deres oplysninger overført til sig selv eller til en tredjepart.

Det bemærkes dog, at vi i visse tilfælde kan være berettigede til at afvise at imødekomme sådanne anmodninger om indsigt, berigtigelse, indsigelse, overførsel af brugeres data til en tredjepart og/eller sletning, hvis vi har lovlige, objektive og saglige årsager hertil. Brugerne vil dog under alle omstændigheder modtage en besvarelse fra os herom, samt en begrundelse for et eventuelt afslag på deres anmodning.

Ønsker en bruger at gøre brug af ovennævnte rettigheder, eller har en bruger andre spørgsmål til vores behandling af deres personoplysninger, kan de til enhver tid rette henvendelse til os på CarBuddii A/S, CVR-nr. 37510750, Rosensgade 22, 2., 8000 Aarhus C, eller via e-mail til info@carbuddii.com.

 1. Klager

Brugerne kan indbringe en klage over vores behandling af deres personoplysninger til os (se kontaktdetaljer i pkt. 5 ovenfor) og/eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K (datatilsynet.dk).

da_DKDanish

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.