Så här hjälper CarBuddii dig att följa GDPR-reglerna

Det kan vara lite av en djungel att ha koll på de olika dokumenten som körkort, hyreskontrakt, kundmedgivanden för marknadsföring som en modern bilhandlare kräver, samtidigt som man följer GDPR.

CarBuddiis mjukvara är speciellt utformad för att hjälpa den professionella bilindustrin att digitalisera försäljnings- och uthyrningsprocesserna på ett enkelt och intuitivt sätt, så att du kan spara tid och pengar. Bli av med manuella arbetsflöden och handskrivna dokument och kontrakt. Med CarBuddiis lösning blir du av med GDPR-bekymmer. 

CarBuddii GDPR

Med CarBuddiis app skapar du digitala och GDPR-säkra provkörningslappar och hyreskontrakt på mindre än 20 sekunder. Kunden loggar direkt i appen.

Kom ihåg dina kunder och anställda

GDPR handlar i första hand om att säkra sina kunders och anställdas personuppgifter. Du måste kunna dokumentera att du följer de många reglerna i GDPR-lagstiftningen. Som bilhandlare, bilverkstad eller biluthyrare anses du vara personuppgiftsansvarig och är skyldig att förvara körkort, hyreskontrakt och deklarationer samt kopior av körkort i säkert och säkert skick.

Kommer du ihåg körsedlar för provkörningar?

En korrekt ifylld körsedel vid provkörningar krävs enligt lag. Du är därför mycket bättre rustad juridiskt och försäkringsmässigt om det skulle uppstå ett försäkringsärende. Du är mer än välkommen att kontakta oss, om du har ytterligare frågor. Läs mer om CarBuddiis lösning för provkörningar och bilförsäljning här.

Körsedlar på mindre än 20 sekunder med CarBuddii

Med CarBuddiis smarta lösning kan du skapa digitala körsedlar på mindre än 20 sekunder medan du står med kunden i butiken. Kunden loggar direkt i appen på telefonen, och det ifyllda GDPR-säkra avtalet skickas till kundens mail eller telefon direkt i appen. 

Kommer du ihåg att upprätta hyreskontraktet för dina hyrbilar?

Hyresavtal i samband med låne- och hyrbilar krävs enligt lag. Oavsett om du lånar ut eller hyr ut bilen gratis eller mot betalning krävs en korrekt ifylld körsedel enligt lag. Och så ska man komma ihåg att hyresavtal ska lagras i fem år från tidpunkten för uthyrningen. Läs mer om CarBuddiis hyreslösning här.

Dessutom säkerställer hyreskontraktet underlag för fakturering och kunskap om vem som faktiskt har lånat bilen. Du ligger bättre till med korrekt ifyllda hyreskontrakt i de tråkiga fall då bilen inte överlämnas, används för vårdslös körning eller andra förseelser. 

Kontakta oss och hör mer

Om du vill höra mer om hur CarBuddii hjälper både små och stora företag, ring oss 70 44 44 10. Du fångar oss varje vardag från kl 9-15.

Prova CarBuddii gratis nu

Full tillgång för att prova alla funktioner och skapa alla testkördokument och leasingavtal du vill ha. Helt gratis i 14 dagar. Och du kan ställa alla frågor du vill – vi har personligt stöd.

sv_SESwedish

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.

Tak for din interesse

Tak – du er nu tilmeldt.
Hold øje med din indbakke.