Personvernserklæring i CarBuddii

Takk for interessen din i CarBuddii.

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan CarBuddii A/S, org.nr. 37510750, Rosensgade 22, 2, 8000 Aarhus C, behandler som behandlingsansvarlig en rekke personopplysninger om de personer som opprettes som bruker av CarBuddii-systemet (“brukerne”).

Du aksepterer som bruker av CarBuddii-systemet at personopplysningene dine vil behandles i samsvar med denne personvernerklæringen. Behandlingen av personopplysningene dine er bl.a. nødvendig av hensyn til CarBuddii-systemets funksjonalitet, samt for at vi skal kunne kommunisere med deg og sende deg nyhetsbrev (hvis du har samtykket til dette).

Vi legger stor vekt på å beskytte brukernes personopplysninger og alltid behandle dem i samsvar med vilkårene som er angitt i denne personvernerklæringen og den til enhver tid gjeldende personvernforordning.

1. Innsamling av personopplysninger

Vi samler inn følgende personopplysninger om brukerne:
– Navn
– Telefonnummer
– E-postadresse
– Stillingstittel
– Ansettelsessted
– IP-adresse

Videre samler vi opplysninger angående brukers bruk av CarBuddii-systemet, herunder CarBuddii-appen og tilhørende administrasjonsverktøy.

2. Formål og rettslig grunnlag

Vi behandler personopplysninger om brukerne, slik at vi kan oppfylle avtalen om bruk av CarBuddii-systemet, jf. personvernforordningen § 6 første ledd, jf. personvernforordningens art. 6 første ledd bokstav b, herunder i forhold til fakturering og for at vi kan administrere brukerkontoer og kommunisere med brukerne om CarBuddii-systemet.

Videre behandles personopplysninger om brukernes bruk av CarBuddii-systemet, for at vi skal kunne forfølge våre legitime interesser i å forbedre produktene og ytelsene våre, jf. personvernforordningens § 6 første ledd, jf. personvernforordningens art. 6 første ledd bokstav f. Brukernes personopplysninger kan til samme formål også brukes i forbindelse med tilfredshetsundersøkelser og lignende, jf. personvernforordningens § 6 første ledd, jf. personvernforordningens art. 6 første ledd bokstav f.

Såfremt det i forbindelse med oppretting av abonnement hos CarBuddi er gitt samtykke hertil, jf. personvernforordningens § 6 første ledd, jf. personvernforordningens art. 6 første ledd bokstav b, kan vi dessuten behandle visse av deres personopplysninger til bruk i direkte markedsføring, herunder f.eks. til å fremsende nyhetsbrev og spesielle tilbud. En brukers samtykke kan til enhver tid tilbakekalles ved å kontakte oss på CarBuddii A/S, org.nr. 37510750, Rosensgade 22, 2, 8000 Aarhus C, Danmark, via e-post til info@carbuddii.com eller ved å klikke på avregistreringslenken i de markedsføringsmeldinger som vi sender ut elektronisk.

3. Mottaker av personopplysninger

Vi kan dele de opplysninger som vi har registrert om brukerne med våre tjenesteutbydere, herunder utbydere av IT- og skytjenester.

4. Oppbevaring og sletting

Brukernes personopplysninger slettes når vi ikke lenger har behov for å behandle dem for å oppfylle et eller flere av de ovennevnte formålene, med mindre vi er forpliktet til fortsatt å oppbevare dem for å overholde gjeldende lovgivning.

Regnskapsmateriale vil følgelig oppbevares i 5 år til utgangen av det regnskapsåret som materialet angår, se Lov om bokføring (bokføringsloven) § 13.

Personopplysninger som behandles til bruk i direkte markedsføring i samsvar med et ev. samtykke fra bruker vil slettes, hvis samtykket tilbakekalles eller når det er gått 1 år siden vi sist kommuniserte med bruker.

Andre personopplysninger som samles vil slettes umiddelbart etter at avtalen om bruk av CarBuddii-systemet opphører, men opplysninger som er relatert til inngåelse og oppfylling av avtalen, vil lagres i 3 år etter dens opphør, av hensyn til behandlingen av evt. krav, se foreldelsesloven § 2, eller inntil slike krav er ferdigbehandlet.

5. Rettigheter mv.

Brukerne har rett til å få innsikt i de personopplysninger som vi har samlet inn og behandlet om bruker, samt forespørre om at de blir slettet. De har også rett til å gjøre innsigelser mot innsamling og mot videre behandling av deres personopplysninger. Videre har de rett til å få korrigert eller begrenset behandlingen av personopplysningene deres, samt få en kopi av deres opplysninger overført til seg selv eller til en tredjepart.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at vi i noen tilfeller kan være berettiget til ikke å imøtekomme slike forespørsler om innsikt, korrigering, innsigelser, overføring av brukers opplysninger til en tredjepart og/eller sletting, hvis vi har lovlige, objektive og saklige årsaker til dette. Bruker vil under alle omstendigheter motta svar fra oss om dette, samt en begrunnelse for et evt. avslag på brukers anmodning.

Hvis en bruker øsnker å gjøre bruk av ovennevnte rettigheter eller hvis en bruker har andre spørsmål til behandlingen vår av deres personopplysninger, kan de til enhver tid rette henvendelsen til oss på CarBuddii A/S org.nr. 37510750, Rosensgade 22, 2, 8000 Aarhus C, Danmark, eller vi e-post til info@carbuddii.com.

6. Klager

Brukerne kan sende inn en klage om vår behandling av deres personopplysninger til oss (se kontaktinformasjon i punkt 5 ovenfor) og/eller til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo, Norge.

__

Information about the consent to Albacross processing of personal data  

We obtain your consent to the processing of personal data on the behalf of Albacross Nordic AB (“Albacross”).

Information collected from cookies set in your device that qualify as personal data will be processed by Albacross, a company offering lead identification and ad targeting services with offices in Stockholm and Krakow. Please see below for full contact details. 

The purpose for the processing of the personal data is that it enables Albacross to improve a service rendered to us and our website (e.g “Lead Generation” service), by adding data to their database about companies. 

The data that is collected and used by Albacross to achieve this purpose is information about the IP-address from which you visited our website, and technical information that enables Albacross to tell apart different visitors from the same IP-address. Albacross stores the domain from form input  in order to correlate the IP-address with your employer. 

For the full information about our processing of personal information, please see our full Privacy Policy.

You may at any time withdraw your consent to this processing. Such withdrawal may be made either by contacting us, or by contacting Albacross directly. 

Albacross Nordic AB
Companyreg. no 556942-7338
Kungsgatan 26 
111 35 Stockholm, Sweden 
www.albacross.com – contact@albacross.com 

__