Siden 2013 har der været lovgivning for udlejning af motorkøretøjer uden fører til. Det man i daglig tale vil kalde en lånebil. Derfor har CarBuddii lavet denne guide til, hvad du skal være opmærksom på, når du udlejer motorkøretøjer. 

Men hvad er et motorkøretøj uden fører rent juridisk?

Det er situationen hvori en anden person opnår varig rådighed over et køretøj. Altså en periode, hvor en anden person end ejeren selv skal registreres som bruger af et motoriseret køretøj, eksempelvis til erhvervsmæssig brug. Dog må udlejer gerne udlåne motorkøretøjer til udlejers husstand eller til ansatte i udlejningsvirksomheden. Dette uden at være pålagt nedenstående lovkrav.

 

Hvilke forpligtelser har jeg som udlejer?

 • Du skal sikre dig at udlejningen sker til en person som lovligt kan føre køretøjet. Personen skal altså være fyldt 18 år, samt have et gyldigt kørekort.
 • Du skal kræve dokumentation af ovenstående. Du skal altså kræve at se et gyldigt kørekort for den/de førere der vil være i lejeperioden.
 • Kræver udlejen særlige tilladelser, typer af kørekort eller uddannelse, skal du kræve at lejer kan fremvise det fornødne.
 • Er lejeren ikke dansk statsborger, skal du sikre dig at der kan fremvises et gyldigt pas eller identifikationskort.
Udlejer skal altid sikre sig at lejer har kørekort med, eller pas hvis personen ikke er dansk statsborger.

Hvilke forpligtelser har lejer?

 • Lejer skal til enhver tid, ved brug af motorkøretøjet, medbringe lejekontrakten og sit kørekort. Disse skal kunne vises til politiet hvis det forlanges.

Husk de vigtige oplysninger på en lejekontrakt

Før lejeperioden kan påbegyndes skal der selvfølgelig udarbejdes en lejekontrakt for perioden. Denne skal laves i minimum 2 eksemplarer – ét til udlejer, ét til lejer. Jf. Retsinformations retningslinjer, skal lejekontrakten indeholde følgende:

 • Lejers fulde navn og adresse. Tilknyttes der flere førere skal de fulde navne på disse også noteres i kontrakten.
  • Udlejes der til et firma skal CVR-nummer også fremgå af kontrakten.
 • Kørekort-/pasnummer, udstedelsessted og -dato for alle lejeres kørekort/pas. Dette kan sikres ved at gemme en fotokopi af kørekortet – vær dog meget varsom med opbevaringen af dette jf. GDPR-lovgivningen.
 • Registreringsnummer på motorkøretøjet.
 • Start- og sluttidspunkt for lejeperioden. Dette skal angives med både dato og klokkeslæt.

Hvilke tidsperioder og -punkter er vigtige at notere og hvilken betydning har disse?

Det er meget vigtigt at der noteres et start- og sluttidspunkt (dato og klokkeslæt) på lejekontrakten, så kontrakten får en absolut gyldighedsperiode. 

Derudover er det vigtigt at pointere, at der skal opbevares minimum ét eksemplar af lejekontrakten, dette er ofte udlejers, i mindst 5 år. Det er der flere grunde til. Eksempelvis skal lejekontrakten kunne fremvises hvis det forlanges af politiet. Får man en bøde, kan lejekontrakten også juridisk sikre at du kan ligge betalingsansvaret hos lejer.

Vil du gerne læse mere om, hvordan CarBuddii hjælper dig med at sikre alle de nødvendige informationer? Så kan du læse om vores løsning til digitale lejekontrakter samt korrekt opbevaring eller muligheden for forlængelse af lejeperioder, detaljer på lejekontrakter og en personlig forhandleside.

 

Forsikring og selvrisiko ved udlejning af motorkøretøjer uden fører

Ved udleje af motorkøretøjer pålægges der ikke kun lovpligtige krav for kontraktudførelsen, men ligeså sikrer kontrakten at både udlejer og lejer er sikret, hvis der skulle ske skader med køretøjet i lejeperioden. Men hvad indebærer forsikring og selvrisiko ved udleje?:

 • Ved eventuelle skader eller ødelæggelser kan et forsikringsselskab kun føre sag over for lejeren, hvis lejer har ført bilen uden gyldigt kørekort eller hvis lejer har overtrådt færdselsloven.
  • Hvis parterne dog har indgået et skreven aftale om forsikring, eksempelvis på en underskrevet lejekontrakt, kan forsikringsselskabet rette betalingen direkte til lejer.
 • Hvis udlejer ikke har sikret sine forpligtelser i forhold til en veludført, gældende lejekontrakt jf. de ovennævnte krav, er det udlejer selv der står for at betale den fulde risiko for alle skader sket under udlejningen.
 • Ved anmeldelse til forsikringsselskaber om skader omfattet af enten ansvars- eller kaskoforsikring, skal den udfærdigede lejekontrakt kunne fremvises.
Når lejekontrakten er underskrevet på telefonen, er kunden klar til at komme afsted.

Skulle de ovennævnte lovforpligtigelser overtrædes under udlejningen, vil lejer blive straffet med bøde såfremt overtrædelsen ligger hos lejeren. Ligger overtrædelsen derimod hos udlejer, for eksempel i form af fejl i lejekontrakten, er det udlejer der vil blive straffet med en bøde. Bøderne kan variere i beløb med henblik på den faktiske overtrædelse. Den beslutning er i Politiets varetægt.

Generel information og yderligere information om førerløs udlejning af biler, kan findes i Retsinformations bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører